Preloader

Członkowie Klastra

Top Padding

 • ChM Sp. z o.o.
 • Cynkomet Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Warszawska
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Promotech Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MEDGAL” Józef Borowski
 • T-MATIC Grupa Computer-Plus Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 • Fundacja Zdrowe Miasto.
 • SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku;
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
 • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach;
 • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach;
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku;
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży;
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.
 • HOLMED UZDROWISKO - Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy w Supraślu