Konsultacje społeczne- gmina Tykocin

Fundacja Zdrowe Miasto we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Wydziałem Ekonomii i Finansów przeprowadziła internetowe badania ankietowe w ramach konsultacji społecznych w gminie Tykocin. Badania zostały wykonane w ramach projektu Liderzy Konsultacji Społecznych a celem ankiety było zebranie opinii, uwag i pomysłów na wprowadzenie ładu w przestrzeni objętej opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki ankiet pokazują nam, iż problematyka zagospodarowania przestrzennego stanowi dla badanych bardzo istotną kwestię. Mieszkańcy gminy interesują się głównie budową bądź rozbudową infrastruktury technicznej, dróg i sieci wodno- kanalizacyjnych. Osoby biorące udział w ankiecie są przychylne przekształcaniu terenów rolnych w gminie. Inicjatywa wprowadzania Konsultacji Społecznych oraz przeprowadzania ankiet jest bardzo istotna i stanowi ważny punkt symbiozy pomiędzy Urzędami Gmin a mieszkańcami. Bierzmy udział we wszelkich ankietach w naszych Gminach, gdyż każdy głos jest ważny. To właśnie My Zmieniamy Naszą Przestrzeń.