Podpisanie porozumienia powołania Klastra z dnia 15.10.2008 roku

Porozumienie o Współpracy w ramach Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego zostało podpisane podczas II Międzynarodowego Forum „Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMED” 15 października 2008 roku.

W dotychczasowych Forach ITMED wzięło udział ponad 500 uczestników, reprezentujących instytucje sfery B+R, przedsiębiorstwa, środowiska lekarskie, instytucje otoczenia biznesu, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego – z Polski i zagranicy w szczególności z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Irlandii, a także Szwecji. Krajowi i zagraniczni Uczestnicy przedstawili blisko 210  prezentacji podczas sesji plenarnych oraz – w ramach warsztatów i spotkań Brokerage-Event – prawie 100 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych.