Preloader

Maska KN 95. FFP2

11.27

Płyn do dezynfekcji powierzchni Polskiego producenta na bazie SREBRA.

Produkt jest bezpieczny i gotowy do bezpośredniego użycia.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów leczniczych i Produktów Biobójczych w 2016r. Posiadający certyfikat PZH z 2018r.

Posiada opinie o zwalczaniu wirusów z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z 2018r.

Opis

3% roztwór roboczy INWEXOL SILVER 200/50P – sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1907/2006 ( REACH) oraz rozporządzeniem Komisji 9 UE ) 2015/830.

Zastosowania zidentyfikowane:

  • preparat do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej
  • do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli
  • do uzdatniania wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego
  • do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych
  • do niszczenia pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych
  • do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt
  • do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt.

Skład:

  • nadtlenek Wodoru – 3%
  • srebro 0.0015
  • woda zdemineralizowana

Opis producenta
Certyfikat ECM