Psychologia zdrowia dla personelu medycznego

Szkolenie skierowane do osób, które chciałyby doznać pozytywnej zmiany w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem. Dodatkowo uczestnicy treningu zapoznali się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony rozmówcy.