Szkolenie pracowników Szpitala MSWiA w Białymstoku

W dniach 11-12 marca 2022 Fundacja Zdrowe Miasto przy współpracy ze szpitalem MSWiA w Białymstoku zorganizowała szkolenia „Kompetencje Menedżerskie – czyli jak być szefem, od którego nie odchodzą pracownicy?” oraz „Budowanie zespołu, komunikacja i współpraca w zespole”, w którym wzięła udział kadra zarządzająca Szpitala MSWiA. Swoją wiedzą podzielili się z pracownikami szpitala wieloletni szkoleniowcy Krzysztof Firlik oraz Jakub Bartczak. Szkoleniowcy pokazali w jaki sposób należy skutecznie zarządzać zespołem, aby pracownicy chcieli pracować dla swoich przełożonych oraz, aby ich praca była efektywna. 

 Odbyła się również Konferencja podsumowująca projekt  PROTECT MED – innowacyjne rozwiązanie dla szpitala. Projekt „Protect Med” zakładał stworzenie trzech technologicznych rozwiązań (bezobsługowa rejestracja, robot dezynfekujący i mobilny asystent medyczny) , które pomogą sprawnie diagnozować pacjentów, jednocześnie chroniąc personel placówki medycznej. Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” o wartości blisko 8,9 mln zł jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19. W Konferencji udział wzięli m.in.: Alicja Skindzielewska – dyrektorka SP ZOZ MSWiA w Białymstoku oraz dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, Politechnika Białostocka.