Ultrasonografia jako element diagnostyki prenatalnej cz. I

21 lutego 2020 r. Klaster Medyczny zorganizował szkolenie lekarzy ginekologów i położników. Miało na celu zdobycie umiejętności w zakresie opieki prenatalnej i diagnostyki kobiet ciężarnych, w szczególności wykonywania samodzielnych badań ultrasonograficznych w tym wczesnego wykrywania i diagnostyki nieprawidłowości ciąży. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę z zakresu obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce położniczej oraz identyfikacji prawidłowego, nieprawidłowego obrazu USG. Przekazane zostały również informacje dotyczące wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce prenatalnej I i II trymestru ciąży, diagnostyki inwazyjnej. Osoby biorące udział w szkoleniu nabyły umiejętności praktyczne umożliwiające: ocenę anatomii płodu w poszczególnych trymestrach ciąży oraz rozpoznanie najczęściej występujących patologii płodu. Szkolenie dało możliwość zdobycia 15 pkt. edukacyjnych PTGiP.