Klaster
Medyczny

Zdjęcie banneru Klastra Medycznego wystawionego przed stoiskiem.

Klaster Medyczny: 16 lat innowacji i współpracy w służbie zdrowia

Od 2008 roku łączymy siły 33 przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych, tworząc otwartą, międzynarodową platformę dla rozwoju medycyny, ochrony zdrowia i pokrewnych branż. Dzisiaj, z dumą zrzeszamy przedstawicieli firm, uczelni, szpitali i ośrodków zdrowia, kontynuując naszą misję poprawy jakości opieki zdrowotnej.

Banner Klastra Medycznego

Więcej niż porozumienie

Wzmacnianie potencjału biznesowego i innowacyjność w branży zdrowia

Wzmacniamy potencjał przedsiębiorstw z obszaru technologii medycznych oraz dostawców i odbiorców usług medycznych, inspirując ich do współpracy i synergii

Dbamy o dynamiczny wzrost innowacyjności i konkurencyjności poprzez skoncentrowanie wiedzy i kapitału intelektualnego, tworząc warunki sprzyjające akumulacji doświadczeń i twórczej wymiany pomysłów.

Kreujemy wyjątkowe środowisko, gdzie elastyczność małych firm splata się z innowacyjnością oraz globalnym zasięgiem dużych podmiotów, stwarzając warunki do skutecznego działania i efektywnego rozwoju dla wszystkich uczestników Klastra.

This is a staging environment