Preloader

Współpraca z Klastrem

Top Padding

Członkom klastra oferujemy wsparcie w zakresie:

  1. Wzrost produktywności
   Wzrost produktywności dzięki dostępowi do wyspecjalizowanych czynników produkcji i redukcji kosztów dostępu do wspólnych zasobów (takich jak: lokalny rynek pracy, infrastruktura badawcza, infrastruktura komunikacyjna itp.)
  2. Obniżenie kosztów
   Zmniejszenie kosztów internacjonalizacji usług, realizowanej w celu zwiększenia przychodów, wzrostu konkurencyjności i dywersyfikacji przychodów
  3. Wzrost konkurencyjności
   Transfer wiedzy i technologii, wynikający z bezpośrednich kontaktów przedstawicieli klastra, prowadzący do znacznego obniżenia całkowitych kosztów transakcji w różnych dziedzinach
  4. Działania marketingowe
   Możliwość podejmowania wspólnych działań marketingowych, przygotowania i realizacji projektów biznesowych w tym infrastrukturalnych
  5. Pomoc biznesowa
   Możliwość korzystania z pomocy biznesowej oferowanej przez koordynatora klastra
  6. Wzrost specjalizacji
   Wzrost stopnia specjalizacji z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych rozwiązań
  7. Organizacja szkoleń
  8. Zakupy grupowe członków Klastra
  9. Reprezentacja członków Klastra na wydarzeniach branżowych