Preloader

O KLASTRZE

Top Padding

Klaster Medyczny powstał 15 października 2008 roku jako porozumienie 12 przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych. Jest otwartą, ponadregionalną, międzynarodową, wciąż rosnącą strukturą organizacyjną, działającą w branży medycyny, ochrony zdrowia oraz branż powiązanych. Obecnie zrzesza podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa, uczelnie, szpitale oraz ośrodki zdrowia.

Ideą przewodnią klastra jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału środowisk akademickich, przedsiębiorstw z branży technologii medycznych, dostawców i odbiorców   usług medycznych, samorządów terytorialnych i instytucji otoczenia biznesu. Jego misją jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności, wynikający z akumulacji wiedzy, kapitału intelektualnego i możliwości ich wykorzystania.

Klaster Medyczny to środowisko działania i rozwoju łączące elastyczność małych firm z innowacyjnością i globalną skalą działania dużych firm.

Regulamin Klastra Medycznego

Porozumienie o współpracy

Pobierz logo Klastra Medycznego!