Preloader

KOORDYNATOR KLASTRA

Top Padding

Koordynatorem Klastra Medycznego wybranym jednogłośnie przez Założycieli jest Fundacja Zdrowe Miasto (www.zdrowemiasto.org).

Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie realizować prozdrowotne i proekologiczne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie, w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców - mieszkańców województwa podlaskiego.

 

 

Fundacja organizuje kampanie i działania PR z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Koordynuje działania Uniwersytetu III Wieku w Supraślu i Klastra Medycznego. Prowadzi szkolenia medyczne, ratownicze i rehabilitacyjne. Współpracuje między innymi z rehabilitantami i trenerami kalisteniki.

Fundacja inicjuje i prowadzi działania z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców w ich środowisku. Aktywizuje społeczeństwo obywatelskie do pracy na własną rzecz. Efektywnie pomaga w pozyskiwaniu środków na finansowanie działań rewitalizacyjnych dla gmin. Realizuje projekty z zakresu rewitalizacji społecznej. Wspiera również rozwój polskiego biznesu poprzez zdobywanie funduszy europejskich na badania rozwojowe, wspieranie wzornictwa i ekspansji na rynki zagraniczne. Prowadzi audyty wzornicze, koordynuje ogólnopolski program 100% Polski Kapitał (www.polskikapital.eu) oraz organizujemy działania promocyjne na rzecz polskich przedsiębiorstw.

Obecnie Fundacja realizuje projekty edukacyjne współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz środki własne.

Regulamin Klastra Medycznego