Fundacja Zdrowe Miasto - Koordynator Klastra Medycznego

Misja, działania i projekty edukacyjne

Koordynatorem Klastra Medycznego wybranym jednogłośnie przez Założycieli jest Fundacja Zdrowe Miasto.
Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie realizować prozdrowotne i proekologiczne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie, w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców – mieszkańców województwa podlaskiego.

Logo Fundacji Zdrowe Miasto

Fundacja Zdrowe Miasto jako koordynator Klastra Medycznego organizuje kampanie i działania PR z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Koordynuje działania Uniwersytetu III Wieku w Supraślu i Klastra Medycznego. Prowadzi szkolenia medyczne, ratownicze i rehabilitacyjne. Współpracuje między innymi z rehabilitantami i trenerami kalisteniki.

Fundacja inicjuje i prowadzi działania z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców w ich środowisku. Aktywizuje społeczeństwo obywatelskie do pracy na własną rzecz. Efektywnie pomaga w pozyskiwaniu środków na finansowanie działań rewitalizacyjnych dla gmin. Realizuje projekty z zakresu rewitalizacji społecznej. Wspiera również rozwój polskiego biznesu poprzez zdobywanie funduszy europejskich na badania rozwojowe, wspieranie wzornictwa i ekspansji na rynki zagraniczne. Prowadzi audyty wzornicze, koordynuje ogólnopolski program 100% Polski Kapitał ( polskikapital.eu ) oraz organizujemy działania promocyjne na rzecz polskich przedsiębiorstw.

Obecnie Fundacja realizuje projekty edukacyjne współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz środki własne.

Dokumenty Klastra

Regulamin Klastra Medycznego

Porozumienie o współpracy

Pobierz logo Klastra Medycznego!

Masz pomysł na projekt?


Optymalizujemy procesy w obszarze medycznym! Jeśli posiadasz nietypowy projekt związany z branżą medyczną, zapraszamy do kontaktu. Nasza instytucja specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Przygotujemy pomysł na efektywną realizację, przedstawimy możliwe scenariusze działania oraz zorganizujemy skoordynowaną implementację

Logo Klastra Medycznego w kolorze białym

© 2024 · Klaster Medyczny

This is a staging environment