Preloader

KOORDYNATOR KLASTRA

Top Padding

Koordynatorem Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego wybranym jednogłośnie przez Założycieli jest Fundacja Zdrowe Miasto (www.zdrowemiasto.org).

Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie realizować prozdrowotne i proekologiczne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie, w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców - mieszkańców województwa podlaskiego.

 

 

Fundacja organizuje kampanie i działania PR z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Koordynuje działania Uniwersytetu III Wieku w Supraślu i Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego. Prowadzi szkolenia medyczne, ratownicze i rehabilitacyjne. Współpracuje między innymi z rehabilitantami i trenerami kalisteniki.

Fundacja inicjuje i prowadzi działania z zakresu poprawy jakości życia mieszkańców w ich środowisku. Aktywizuje społeczeństwo obywatelskie do pracy na własną rzecz. Efektywnie pomaga w pozyskiwaniu środków na finansowanie działań rewitalizacyjnych dla gmin. Realizuje projekty z zakresu rewitalizacji społecznej. Wspiera również rozwój polskiego biznesu poprzez zdobywanie funduszy europejskich na badania rozwojowe, wspieranie wzornictwa i ekspansji na rynki zagraniczne. Prowadzi audyty wzornicze, koordynuje ogólnopolski program 100% Polski Kapitał (www.polskikapital.eu) oraz organizujemy działania promocyjne na rzecz polskich przedsiębiorstw.

Obecnie Fundacja realizuje projekty edukacyjne współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz środki własne.