19 czerwca 2021- Szkolenie „Efektywna Współpraca w Zespole”

W dniu 19-stego czerwca 2021 roku Klaster Medyczny zorganizował szkolenie pracownikom poradni Qmedica w zakresie „ Efektywnej Współpracy w Zespole”. W nowoczesnych organizacjach ogromną wagę przywiązuje się do współpracy w zespole i pracy zespołowej. W zmiennej rzeczywistości od jakości współpracy zależy bowiem sprawność firmy w reagowaniu na codzienne wyzwania i ogólną jakość funkcjonowania. Warto więc inwestować w budowanie zespołu rozumiane jako polepszanie jakości komunikacji, rozwiązywania konfliktów czy też wzajemnego wspierania się i rozwijania. Udział w szkoleniu pozwolił poszerzyć świadomość mocnych oraz słabych stron z perspektywy poszczególnych osób jak i całego zespołu. Szkolenie odbyło się w formule warsztatowej, uczestnicy brali udział w różnego typu doświadczeniach oraz analizie przypadku, co pozwoliło im zwiększyć stopień zrozumienia i sprawność poruszania się w określonym obszarze kompetencji. Szkolenie przeprowadzone zostało przy współpracy z trenerem i psychologiem- Panem Mariuszem Turkiem.